Signaleringstest Cocaïne

Deze test is bedoeld voor mensen die cocaïne gebruiken. De test helpt je om na te gaan of je dat op een riskante manier doet. Afhankelijk van je score worden verschillende adviezen gegeven.