Signaleringstest Tabak

Deze test, de Fagerstrom vragenlijst, meet nicotine afhankelijkheid. Afhankelijk van je score worden verschillende adviezen gegeven.