Signaleringstest Cannabis

Deze test is bedoeld voor mensen die cannabis gebruiken. De test helpt je om te na te gaan of je dat op een riskante manier doet. Afhankelijk van je score worden verschillende adviezen gegeven.